Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Diċembru 2011 – Svitana vs Il-Parlament

(Kawża F-35/11) 1

Lingwa tal-kawża: is-Slovakk

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 211, 16.07.2011, p. 33.