Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. září 2012 – Markland v. Europol

(Věc F-34/11)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Smlouva s dočasným zaměstnancem – Použití PŘOZ – Zařazení do platové třídy – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Saskia Jane Markland (Haag, Nizozemsko) (zástupce: N. D. Dane, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann, D. El Khoury a J. Arnould, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zařazení žalobkyně do platové třídy AST 5.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně neopodstatněná.

Saskia Jane Markland ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským policejním úřadem.

____________

1     Úř. věst. C 204, 9.7.2011, s. 30.