Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-29/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/147/09-RO o nepřipuštění žalobkyně k ústní části výběrového řízení.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitele EPSO ze dne 10. prosince 2010, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/147/09-RO, kterým se písemná zkouška "C" žalobkyně ohodnocuje známkou 6/10 vedoucí k jejímu vyloučení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________