Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 21. martā - ZZ/Komisija

(lieta F-29/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/147/09-RO atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju pie konkursa mutvārdu pārbaudījuma kārtošanas

Prasītājas prasījumi:

atcelt EPSO direktora 2010. gada 10. decembra lēmumu noraidīt prasītājas pārskatīšanas pieteikumu;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt konkursa EPSO/AD/147/09-RO atlases komisijas lēmumu piešķirt prasītajai izslēdzošu atzīmi 6/10 par tās rakstveida pārbaudījumu C;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________