Language of document :

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Productsi, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory ja Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd 2. augustil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 19. mai 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-254/18: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products jt versus komisjon

(kohtuasi C-478/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd (esindajad: avvocato R. Antonini ning avocats E. Monard ja B. Maniatis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, EJ Picardie, Fondatel Lecomte, Fonderies Dechaumont, Fundiciones de Odena, SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Saint-Gobain Pam, Ulefos Oy

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

rahuldada apellantide poolt Üldkohtus esitatud nõuded ja tühistada komisjoni 29. jaanuari 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/140, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate malmist toodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse uurimine seoses Indiast pärit teatavate malmist toodete impordiga1 , osas, milles see puudutab CCCME-d, konkreetseid ettevõtjaid ja asjaomaseid liikmeid; ning

mõista kohtukulud Üldkohtus ja Euroopa Kohtus, seal hulgas apellantide kohtukulud, välja komisjonilt ja jätta menetlusse astujate kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus eksis, kui ta ei tuvastanud et rikutud on alusmääruse2 artikli 3 lõikeid 2, 3, 5, 6 ja 7 ning hea halduse põhimõtet seoses impordiandmetega.

Teine väide: Üldkohus eksis, kui ta ei tuvastanud et rikutud on alusmääruse artikli 3 lõikeid 2, 3, 5, 6 ja 7 ning hea halduse põhimõtet, kuna komisjon ei olnud põhjendanud tõenditega ega objektiivse uurimisega oma järeldusi, mis puudutavad kahju ja põhjuslikku seost.

Kolmas väide: Üldkohus eksis leides, et alusmääruse artikli 3 lõigetest 6 ja 7 tulenevate kohustuste täitmiseks ei ole vaja läbi viia kategooriatel põhinevat analüüsi.

Neljas väide: Üldkohus eksis, kui ta ei tuvastanud, et rikutud on alusmääruse artikli 3 lõikeid 6 ja 7 seoses järeldusega, et osa müügimahust liidus ei müüda turuhinnast madalama hinnaga.

Viies väide: Üldkohus kohaldas väärat õiguslikku kriteeriumi, asudes seisukohale, et hagiavalduse kolmas väide on osaliselt vastuvõetamatu. Üldkohus eksis leides, et ei ole rikutud alusmääruse artikli 6 lõiget 7, artikli 19 lõikeid 1 ja 2, artikli 20 lõikeid 2 ja 4 ning kaitseõigusi seoses nõudega esitada olulised faktid ja kaalutlused.

____________

1 ELT 2018 L 25, lk 6.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT 2016, L 176, lk 21).