Language of document :

Recurs introdus la 2 august 2021 de China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory și Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 19 mai 2021 în cauza T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products și alții/Comisia

(Cauza C-478/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory și Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd (reprezentanți: R. Antonini, avvocato, E. Monard și B. Maniatis, avocats)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, EJ Picardie, Fondatel Lecomte, Fonderies Dechaumont, Fundiciones de Odena, SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Saint-Gobain Pam, Ulefos Oy

Concluziile recurentelor

Anularea hotărârii atacate;

admiterea concluziilor prezentate de recurente în acțiunea introdusă la Tribunal și anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/140 al Comisiei din 29 ianuarie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză și de închidere a anchetei privind importurile de anumite articole din fontă originare din India1 , în măsura în care privește CCCME, societățile individuale și membrii în discuție;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate la Tribunal și la Curte, inclusiv pe cele efectuate de recurente, și obligarea intervenientelor să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a constatat nicio încălcare a articolului 3 alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) din regulamentul de bază2 și a principiului bunei administrări în legătură cu datele referitoare la importuri.

Al doilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a constatat nicio încălcare a articolului 3 alineatele (2), (3), (5), (6) și (7) din regulamentul de bază și a principiului bunei administrări, întrucât concluziile privind prejudiciul și legătura de cauzalitate nu au fost întemeiate pe elemente de probă pozitive și nici pe o examinare obiectivă.

Al treilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că a constatat că nu era necesară o analiză pe segment a prejudiciului pentru îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază.

Al patrulea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a constatat nicio încălcare a articolului 3 alineatele (6) și (7) din regulamentul de bază în legătură cu lipsa unei subcotări a prețurilor în privința unei părți a vânzărilor în Uniune.

Al cincilea motiv de recurs: Tribunalul a aplicat un criteriu juridic eronat prin faptul că a constatat că al treilea motiv al acțiunii era în parte inadmisibil. Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a constatat nicio încălcare a articolului 6 alineatul (7), a articolului 19 alineatele (1) și (2) și a articolului 20 alineatele (2) și (4) din regulamentul de bază și nici a dreptului la apărare în ceea ce privește faptele și considerațiile esențiale.

____________

1 JO 2018, L 25, p. 6.

2 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).