Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007. május 22-i ítélete - López Teruel kontra OHIM

(F-97/86. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Rokkantság - Rokkantsági bizottság összehívása iránti kérelem elutasítása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spanyolország) (képviselők: G. Vandersanden, L. Levi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. I. de Medrano Caballero meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperes munkakörével kapcsolatos feladatainak betöltésére való képtelenségét vizsgálni hivatott rokkantsági bizottság összehívása iránti felperesi kérelmet elutasító, 2005. szeptember 2-i OHIM-határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2005. október 6-i, Adelaida López Teruel rokkantsági bizottság összehívása iránti kérelmét elutasító határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 237., 2006.9.30., 24. o.