Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 22. maija spriedums - López Teruel/ITSB

(lieta F-97/06) 1

Ierēdņi - Invaliditāte - Lūguma sasaukt invaliditātes komisiju noraidīšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adelaida López Teruel, Guadalajara (Spānija) (pārstāvji - G. Vandersanden, L. Levi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis - M. I. de Medrano Caballero)

Priekšmets

ITSB 2005. gada 2. septembra lēmuma noraidīt prasītājas lūgumu sasaukt invaliditātes komisiju, kas izvērtē viņas nespēju veikt viņai noteiktos amata pienākumus un viņas tiesības iegūt invaliditātes pensiju, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2005. gada 6. oktobra lēmumu, ar kuru Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) noraida López Teruel lūgumu sasaukt invaliditātes komisiju;

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 24. lpp.