Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2007. aasta otsus - López Teruel versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-99/06)1

(Ametnikud - Haiguspuhkus - Töölt loata puudumine - Vahekohtumenetlus - Sõltumatu arsti määramise tähtaeag)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Hispaania) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden, L. Levi ja C. Ronzi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: I. de Medrano Caballero)

Kohtuasja ese

Ametisse nimetava asutuse 20. oktoobri 2005. aasta otsuse, mis puudutab hageja haiguspuhkust ja mis tehti personalieeskirjade artikli 59 lõikes 1 nimetatud sõltumatu arsti arvamuse alusel ja põhjal, tühistamine.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 20. oktoobri 2005. aasta otsus niivõrd, kuivõrd selle alusel peetakse A. López Teruel'i puudumist 8.-20. veebruaril 2005 ja 7. aprillist kuni 2. augustini 2005 põhjendamatuks.

Ülejäänud osas jätta hagi nõuded rahuldamata.

Mõista üks kolmandik A. López Teruel'i kohtukuludest välja ühtlustamisametilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 249, 14.10.2006, lk 18.