Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2007 - López Teruel proti UUNT

(Zadeva F-99/06)1

(Uradniki - Bolniški stalež - Neodobrena odsotnost - Arbitražni postopek - Rok za določitev neodvisnega zdravnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španija) (zastopniki: G. Vandersanden, L. Levi in C. Ronzi, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (zastopnik: I. de Medrano Caballero, zastopnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Organa, pristojnega za imenovanje, z dne 20. oktobra 2005 o bolniškem staležu tožeče stranke, sprejete na podlagi predlogov arbitra iz člena 59(1) Kadrovskih predpisov.

Izrek sodbe

Odločba Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 20. oktobra 2005 se razglasi za nično v delu, v katerem obravnava odsotnost A. López Teruel od 8. do 20. Februarja 2005 in od 7. aprila do 2. avgusta 2005 kot neupravičeno odsotnost.

Preostali tožbeni predlogi se zavrnejo.

UUNT nosi svoje stroške in tretjino stroškov, ki jih je priglasila A. López Teruel.

____________

1 - UL C 249, 14.10.2006, str. 18.