Language of document :

2006. augusztus 24-én benyújtott kereset - Risto Lohiniva kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-98/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Risto Lohiniva (Brüsszel, Belgium) (képviselő: V. Teperi)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. május 30-i határozatát a felperes panaszának elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék határozzon akként, hogy a felperes továbbra is jogosult nettó illetménye 35%-ának Finnországba való átutalására, az országonkénti átutalási együtthatóval korrigált összegben, 2006. január 16-tól kezdve;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a régi személyzeti szabályzat VII. mellékletének 17. cikke alapján származási országába, Finnországba utaltatta át illetményének egy részét, átutalási együtthatóval korrigálva. A Bizottság és a tagállamok közötti tisztviselőcsere-program keretében 2004-ben és 2005-ben Finnországba rendelték ki. Ebben az időszakban a Bizottság a felperes teljes illetményét Finnországba fizette, átutalási együtthatóval növelve. A Brüsszelbe 2006 januárjában visszatért felperes számára nem engedélyezték, hogy illetményének a kirendelése előtt átutalt részét Finnországba utaltassa át. E tekintetben az adminisztráció előadta, hogy e rendelkezés az új személyzeti szabályzat hatályba lépésével módosult, és hogy a felperes nem felel meg az e kedvezmény fenntartásához a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 17. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt feltételnek.

Keresetében a felperes előadja, hogy mivel finnországi kirendelése során is és azelőtt is jogosult volt az átutalásra, esete a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 17. cikke (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik.

____________