Language of document :

2006 m. rugpjūčio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Lopez Teruel prieš VRDT

(Byla F-97/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Ispanija), atstovaujama advokatų G. Vandersanden, L. Levi ir C. Ronzi

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT)

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2005 m. spalio 6 d. sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba (PT) atsisakė patenkinti ieškovės prašymą sušaukti invalidumo komitetą pagal Tarnybos nuostatų 78 straipsnį;

prireikus, panaikinti 2006 m. gegužės 5 d. PT sprendimą, kuriuo atmetamas 2006 m. sausio 6 d. ieškovės skundas;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, Vidaus rinkos derinimo tarnybos (toliau - VRDT) pareigūnė, 2005 m. birželio 8 d. pateikė administracijai prašymą sušaukti invalidumo komitetą, kad įvertintų, ar yra invalidumas Tarnybos nuostatų 78 straipsnio prasme. VRDT atsisakė sušaukti tokį komitetą teigdama, kad šioje srityje PT turi diskreciją pagal Tarnybos nuostatų 59 straipsnio 4 dalį ir kad ieškovės nurodyta patologija negali būti tiriama pagal invalidumo procedūrą, nes ji jau buvo ištirta arbitražo procedūroje.

Savo ieškinyje ieškovė nurodo tris ieškinio pagrindus, kurių pirmąjį, susijusį su Tarnybos nuostatų 78 straipsnio pažeidimu, sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje teigiama, kad suinteresuotas pareigūnas turi teisę kreiptis į invalidumo komisiją, nepaisant to, kad ši galimybė taip pat pripažinta ir PT, nes Tarnybos nuostatų 78 ir 59 straipsniai turi skirtingą ratio legis ir reglamentuoja skirtingas situacijas. Antroje dalyje ieškovė kaltina VRDT už padarytą akivaizdžią vertinimo klaidą ir savo kompetencijos viršijimą, nes ji savo vertinimu pakeitė medicinos ekspertų vertinimą.

Antrasis pagrindas yra susijęs su rūpestingumo pareigos ir gero administravimo principo pažeidimais. Konkrečiai kalbant, VRDT tinkamai neįvertino nagrinėjamų interesų balanso ir neatsižvelgė į ypač silpną ieškovės sveikatos būklę.

Trečiasis pagrindas yra susijęs su nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų pažeidimais. Ieškovės nuomone, priešingai nei VRDT pareigūnai, visi kiti Europos Bendrijų pareigūnai gali pasinaudoti teise būti patikrintais invalidumo komisijos. VRDT pateiktas Tarnybos nuostatų 78 straipsnio aiškinimas pažeidžia Bendrijos viešosios tarnybos vienybę, įtvirtintą Amsterdamo sutarties 9 straipsnio 3 dalyje.

____________