Language of document :

Žaloba podaná dne 31. srpna 2006 - Simon v. Soudní dvůr a Komise

(Věc F-100/06)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Balázs Simon (Brusel, Belgie) (zástupce: György Magyar, advokát)

Žalovaní: Soudní dvůr Evropských společenství a Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit: i) rozhodnutí orgánu Soudního dvora oprávněného ke jmenování ze dne 23. února 2006; ii) rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování ze dne 3. března 2006; iii)rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování ze dne 30. května 2006; iv) rozhodnutí orgánu Soudního dvora oprávněného ke jmenování ze dne 27. června 2006, v rozsahu, ve kterém tato rozhodnutí žalobce zbavují práv, která mu vyplývají z jeho jmenování úředníkem ve zkušební době ze dne 16. července 2004, a tedy z počtu let služby a z jeho platové třídy, jakož i z práv, která mu vyplývají z jeho jmenování dne 16. dubna 2005, tedy z jeho konečného jmenování;

uložit žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Poté, co žalobce podal žalobu ve věci F-58/061, nyní zpochybňuje jednak rozhodnutí Soudního dvora přijmout jeho odstoupení, nabídnuté v jeho memorandu ze dne 28. října 2005 a jednak rozhodnutí Komise, kterým se stanoví jeho zařazení do platové třídy A*5.

Na podporu své žaloby žalobce uvádí dva žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení zásady zakazující vzdát se práv zaručených služebním řádem a ze zásahu do nabytých práv, zadruhé ze zneužití pravomoci a zásahu do nabytých práv.

V rámci svého prvního žalobního důvodu žalobce zejména uplatňuje, že svým memorandem ze dne 28. října 2005 neměl v úmyslu přestat být úředníkem, avšak pouze změnit místo zaměstnání a služební poměr. Neztratil tedy svá nabytá práva.

V rámci svého druhého žalobního důvodu žalobce zejména tvrdí, že i za předpokladu, že se svým memorandem vzdal statutu úředníka, bylo by toto vzdání se protiprávní z důvodu, že žalovaní z něj učinili de facto podmínku, aby mohl být převeden z jednoho orgánu do druhého. Žalobce krom toho tvrdí, že v rozsahu, ve kterém byl jmenován Soudním dvorem úředníkem platové třídy A*7, splňuje podmínky vyžadované pro zařazení do této platové třídy, takže jeho zařazení Komisí do platové třídy A*5 je zneužitím pravomoci, které jej zbavuje jeho nabytých práv.

____________

1 - Úř. věst. C 190, 12.8.2006, s. 35.