Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

19. července 2007

Věc F-98/06

Risto Lohiniva

v.

Komise Evropských společenství

„Smírné narovnání z iniciativy Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. Lohiniva domáhá zrušení rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování ze dne 30. května 2006, kterým byla zamítnuta stížnost, kterou podal proti rozhodnutí Komise, které mu odmítlo po jeho přeřazení do Bruselu po období služby ve Finsku přiznat právo i nadále převádět 35 % jeho čisté měsíční odměny do této země podle článku 17 přílohy XIII služebního řádu.

Rozhodnutí: Věc F‑98/06, Lohiniva v. Komise je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Komise vyplatí žalobci v rámci konečného urovnání věci částku 5 000 eur, pokrývající i jím vynaložené náklady řízení. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 87 odst. 5druhý pododstavec a čl. 98první pododstavec; rozhodnutí Rady 2004/752, čl.3 odst. 4)