Language of document :

Žaloba podaná dne 29. září 2006 - Spee v. Europol

(Věc F-121/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: David Spee (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupce: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Europolu ze dne 5. července 2006;

-    uložit Europolu, aby s účinností od 1. listopadu 2005 přiznal žalobci dva stupně;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce napadá rozhodnutí, kterým mu bylo přiznáno zvýšení platu, jež odpovídá pouze jednomu ze stupňů upravených v článku 29 služebního řádu zaměstnanců Europolu, jelikož se domnívá, že měl právo na zvýšení platu, které odpovídá dvěma stupňům.

Uplatňuje, že Europol zohlednil nejen hodnocení podle článku 29 služebního řádu zaměstnanců Europolu, ale i hodnocení, které stanoví článek 28 tohoto služebního řádu. Tímto jednáním správa porušila zásadu právní jistoty, jelikož použila se zpětnou účinností dokument ze dne 24. března 2006 nazvaný "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff" (Postupy pro stanovení platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance Europolu).

Kromě toho žalobce tvrdí, že i kdyby byla správa oprávněna zohlednit obě hodnocení, je použitá metoda aritmeticky nesprávná a pro zaměstnance nevýhodná.

____________