Language of document :

29. septembril 2006 esitatud hagi - Spee versus Europol

(Kohtuasi F-121/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: David Spee (Rijswijk, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hageja nõuded:

tühistada Europoli 5. juuli 2006. aasta otsus;

kohustada Europoli viima hageja palgaastmes kahe järgu võrra edasi arvestusega alates 1. novembrist 2005;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab otsuse, mille alusel anti talle palgakõrgendust vaid ühe järgu võrra vastavalt Europoli personalieeskirjade artiklile 29, kuigi hageja arvates oli tal õigus palgakõrgendusele kahe järgu võrra.

Hageja on seisukohal, et Europol arvestas mitte ainult hinnanguga, mis koostati Europoli personalieeskirjade artikli 29 alusel, vaid ka hinnanguga, mis koostati sama personalieeskirja artikli 28 alusel. Selliselt tegutsedes kohaldas ametiasutus tagasiulatuvalt 24. märtsi 2006. aasta dokumenti pealkirjaga "Policy on the Determination of Safety Scale and Incremental Points of Europol Staff", rikkudes õiguskindluse põhimõtet.

Lisaks väidab hageja, et isegi kui eeldada, et ametiasutusel oli õigus võtta arvesse mõlemaid hinnanguid, on kohaldatav meetod aritmeetiliselt väär ja teenistujale ebasoodne.

____________