Language of document :

Žaloba podaná dne 9. října 2006 - Kerstens v. Komise

(Věc F-119/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí řídícího výboru Úřadu pro správu a vypořádávání individuálních nároků ze dne 8. prosince 2005 o změně organizačního schématu Úřadu;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 6. července 2006, kterým výslovně zamítá stížnost žalobce č. R/167/06;

uložit Komisi uhradit žalobci ex aequo et bono částku 5 000 eur jako náhradu škody;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý vedoucí odboru "Zdroje" Úřadu pro správu a vypořádávání individuálních nároků, zpochybňuje sporné rozhodnutí ze dne 8. prosince 2005, jehož účinkem je jeho nové přidělení na funkci týkající se výzkumu a prognostiky. Uplatňuje porušení článku 7 služebního řádu, jelikož opatření směřující k dotčenému novému přidělení je v rozporu se zájmem služby a nerespektuje zásadu rovnocennosti pracovních míst. Zadruhé žalobce uplatňuje porušení ustanovení služebního řádu týkajících se disciplinárních sankcí. Zatřetí uplatňuje existenci zneužití pravomoci.

____________