Language of document :

Kanne 26.10.2006 - Dálnoky v. komissio

(Asia F-120/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Noémi Dálnoky (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja P. Horváth)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomiopistuin

kumoaa Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) julkistaman avointa kilpailua EPSO/AD/47/061 koskevan ilmoituksen, joka koskee sellaisten hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista, jotka ovat - muun muassa - Romanian kansalaisia;

määrää, että vastaaja ei enää jatkossa julkista kilpailuja, eikä järjestä jo julkistettuja kilpailuja, joissa vaaditaan ainoastaan yhden määrätyn yhteisön kielen perusteellista hallintaa, vaan sellaisia, joissa vaaditaan jonkin yhteisön kielen perusteellista hallintaa, ellei tiettyä kieltä tarvita täytettävän viran erityisluonteen vuoksi;

mikäli edellä mainittu avoin kilpailu järjestetään kokonaan tai osittain, ennen kuin virkamiestuomioistuin kumoaa sen, määrää, että vastaaja poistaa kaiken haitan, jota kantajalle tai muille henkilöille on aiheutunut kilpailussa sovelletusta syrjivästä ehdosta, mihin sisältyy se, että tarjotaan uusi tilaisuus hakea virkoihin, jotka täytettiin kilpailulla EPSO/AD/47/06, niille kansalaisille, joita on ehkäisty hakemasta edellä mainitun syrjivän ehdon vuoksi;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Romanian kansalainen, joka on etniseltä ja kielelliseltä taustaltaan unkarilainen, väittää, että avointa kilpailua EPSO/AD/47/06 koskeva ilmoitus on, koska sillä vaaditaan, että hakijoiden on hallittava perusteellisesti romanian kieli, useilla tavoilla EY:n oikeuden vastainen:

sillä loukataan kantajan oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun ja siihen, ettei häntä syrjitä hänen etnisen taustansa perusteella, koska äidinkieltään romaniankielisille Romanian kansalaisille annetaan perusteetonta etua;

se on kansallisuuteen perustuvaa syrjintää, joka on kielletty henkilöstösäännöissä ja EY 12 artiklassa siltä osin kuin aikaisemmissa kilpailuissa hakijoiden sallittiin osoittaa sellaisen yhteisön kielen perusteellinen hallinta, joka ei ollut heidän jäsenvaltiossaan yleisin kieli;

siinä asetetaan vaatimus, jota ei sallita henkilöstösäännöissä, joissa sallitaan ainoastaan yhden yhteisön kielen perusteellisen hallinnan vaatiminen, sen sijaan, että vaadittaisiin jonkin niistä hallintaa, jos tähän on erityinen työhön liittyvä syy tai tämä on perusteltua jonkin muun objektiivisen ja oikeutetun politiikan johdosta.

____________

1 - EUVL C 145 A, 21.6.2006.