Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.5.2008 - Kerstens v. komissio

(Asia F-119/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tutkittavaksi ottaminen - Organisaatiokaavio - Virkamiehelle vastainen toimi - Asemapaikan vaihtaminen - Tehtävien muuttuminen - Yksikön etu - Virkojen vastaavuus - Peitelty seuraamus - Harkintavallan väärinkäyttö)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) osastokomitean 8.12.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka koskee mainitun toimiston organisaatiokaavion muuttamista siltä osin kuin tämän päätöksen seurauksena kantaja, joka tuolloin oli "Varojen" yksikön päällikkö, siirrettiin selvityksiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyvään virkaan, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 294, 2.12.2006, s. 68.