Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta' Mejju 2008 - Kerstens vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-119/06)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Ammissibbiltà - Organigramma - Att li jikkawża preġudizzju - Bdil tal-funzjonijiet - Interess tas-servizz - Ekwivalenza tal-postijiet - Sanzjoni moħbija - Abbuż ta' poter)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Petrus Kerstens (Overijse, il-Belgju) (rappreżentant: C. Mourato, avocat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: K. Herrmann u M. Velardo, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-deċiżjoni tat-8 ta' Diċembru 2005 tal-Kumitat ta' Tmexxija ta' l-Uffiċċju għall-amministrazzjoni u l-ħlas ta' drittijiet individwali (PMO) dwar modifika ta' l-organigramma ta' l-imsemmi Uffiċċju, safejn din id-deċiżjoni kellha bħala effett li tittrasferixxi lir-rikorrent, li dak iż-żmien kien kap ta' l-unità "Riżorsi", għal funzjoni ta' studji u ta' ppjanar bil-quddiem, u min-naħa l-oħra, talba għad-danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 2.12.2006, p. 68.