Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 8 maj 2008 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-119/06)(1)

(Offentlig tjänst - Tjänstemän - Upptagande till prövning - Organisationsplan - Rättsakt som går någon emot - Omplacering - Ändrade arbetsuppgifter - Avdelningens intresse - likvärdigt arbete - Förtäckt sanktionsåtgärd - Maktmissbruk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: C. Mourato, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: K. Herrmann och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av den 8 december 2005 av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar om ändring av byråns organisationsplan, i den mån som beslutet innebär att sökanden omplaceras från en tjänst som chef för personalavdelningen till en tjänst vid utvecklingsenheten, samt begäran om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 294, 02.12.2006, s. 68.