Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. září 2008 - Spee v. Europol

(Věc F-121/06)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu - Odměna - Články 28 a 29 služebního řádu zaměstnanců Europolu - Platové stupně přiznané na základě hodnocení - Zpětná účinnost použitelných norem - Způsob výpočtu"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: David Spee (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupce: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: Urban a D. Neumann, poté D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. van der Houtem, advokáty)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Europolu ze dne 5. července 2006, kterým byl žalobci přiznán pouze jeden ze dvou platových stupňů uvedených v článku 29 služebního řádu zaměstnanců Europolu

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 326, 30.12.2006, s. 84.