Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 - Spee v. Europol

(Asia F-121/06)1

(Henkilöstö - Europolin henkilöstö - Palkkaus - Europolin henkilöstösääntöjen 28 ja 29 artikla - Arvioinnin perusteella myönnetyt palkkatasot - Sovellettavien normien taannehtivuus - Laskentamenetelmä)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: David Spee (Rijswijk, Alankomaat) (edustaja: asianajaja D. C. Coppens)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: aluksi N. Urban ja D. Neumann, sittemmin D. Neumann ja D. El Khoury, avustajinaan asianajajat B. Wägenbaur ja R. van der Hout)

Oikeudenkäynnin kohde

Europolin 5.7.2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle myönnettiin vain yksi Europolin henkilöstösääntöjen 29 artiklassa tarkoitetuista kahdesta palkkatasosta

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 326, 30.12.2006, s. 84.