Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2007. szeptember 27.

F‑120/06. sz. ügy

Dálnoky Noémi

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Versenyvizsga-kiírás – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Dálnoky N. különösen az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. június 21‑i számában (HL C 145. A., 3. o.) közzétett EPSO/AD/47/06 nyílt versenyvizsga vizsgakiírásának megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben az a román nyelv alapos ismeretét követeli meg a pályázóktól.

Határozat:         A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Hiány – Elfogadhatatlanság – Kivételek

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés és 91. cikk, (2) bekezdés, valamint III. melléklet, (1) cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Tárgy – Az adminisztrációval szembeni meghagyás – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk)

1.      A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése alapján a közösségi bírósághoz benyújtott kereset csak akkor fogadható el, ha előzőleg a sérelmet okozó aktussal szemben az említett szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszt nyújtottak be a kinevezésre jogosult hatósághoz.

Azt az esetet kivéve, amikor a keresetet olyan, nem a kinevezésre jogosult hatóság által hozott aktussal szemben nyújtják be, mint amilyen a versenyvizsga-bizottság határozata vagy az értékelő jelentés, az előzetes közigazgatási panasz határidőben való benyújtásának hiánya a kereset nyilvánvaló elfogadhatatlanságát eredményezi.

E tekintetben a személyzeti szabályzat III. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében az szerepel, hogy a versenyvizsga-kiírás a kinevezésre jogosult hatóság által hozott aktus. A versenyvizsga-kiírás vitatását tehát a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott panasznak kell megelőznie.

(lásd a 35–37. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 317/85. sz., Pomar kontra Bizottság ügyben 1987. június 10‑én hozott végzésének (EBHT 1987., 2467. o.) 11. és 13. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑133/89. sz., Burban kontra Parlament ügyben 1990. június 20‑án hozott ítéletének (EBHT 1990., II‑245. o.) 17. pontja; T‑1/91. sz., Della Pietra kontra Bizottság ügyben 1992. július 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2145. o.) 23. pontja; T‑208/00. sz., Barleycorn Mongolue és Boixader Rivas kontra Tanács és Parlament ügyben 2001. május 2‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑103. o. és II‑479. o.) 30–32. pontja.

2.      A Közösségi Bíróságnak nincs hatásköre arra, hogy meghagyást intézzen az adminisztrációhoz vagy jogi megállapításokat tegyen a személyzeti szabályzat 91. cikkén alapuló jogszerűségi felülvizsgálat keretében.

(lásd a 42. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑94/92. sz., X kontra Bizottság ügyben 1994. június 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑149. o. és II‑481. o.) 33. pontja; T‑21/95. és T‑186/95. sz., Mazzocchi‑Alemanni kontra Bizottság egyesített ügyekben 1996. november 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑501. o. és II‑1377. o.) 44. pontja; T‑187/01. sz., Mellone kontra Bizottság ügyben 2002. június 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑81. o. és II‑389. o.) 16. pontja; T‑14/03. sz., Di Marzio kontra Bizottság ügyben 2004. március 2‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑43. o. és II‑167. o.) 63. pontja.