Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 9. maj 2012 - Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr mod Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Sag C-219/12)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Sagsøgt: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Den berørte part i sagen: Thomas Fuchs

Præjudicielt spørgsmål

Indebærer driften af et netstyret solcelleanlæg uden egen mulighed for eloplagring på eller ved siden af en ejerbolig, der anvendes til private boligformål, og som teknisk set er udformet således, at anlæggets elproduktion til stadighed er mindre end anlægsoperatørens samlede private elforbrug i denne bolig, at anlægsoperatøren udøver en "økonomisk virksomhed" som omhandlet i artikel 4 i sjette direktiv 77/388/EØF ?

____________

1 - Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, EFT L 145, s. 1.