Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. června 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr v. Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Věc C-219/12)1

„Šestá směrnice o DPH – Článek 4 odst. 1 a 2 – Pojem ‚hospodářské činnosti‘ – Odpočet daně odvedené na vstupu – Provoz fotovoltaického zařízení umístěného na střeše obytného domu – Dodávání elektřiny do sítě – Odměna – Nižší výroba elektřiny než její spotřeba“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Žalovaný: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Za přítomnosti: Thomase Fuchse

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Verwaltungsgerichtshof – Výklad článku 4 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23) – Pojem „hospodářská činnost“ – Fotovoltaické zařízení vyrábějící elektřinu, které se nachází v blízkosti soukromého domu a není schopno vyrobenou elektřinu akumulovat – Prodej vyrobené elektřiny společnosti, která tomuto domu zpětně dodává elektřinu, kterou potřebuje – Výroba elektřiny, která je dlouhodobě nižší než její spotřeba

Výrok

Článek 4 odst. 1 a 2 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10. dubna 1995, musí být vykládán v tom smyslu, že provoz fotovoltaického zařízení, které se nachází na obytném domě nebo v jeho bezprostřední blízkosti a které je koncipováno tak, že množství vyrobené elektřiny je trvale nižší než celkové množství elektřiny, které provozovatel zařízení spotřebuje pro osobní účely, a dále je dodáváno do sítě, za což výše uvedený získává pravidelné příjmy, spadá pod pojem „hospodářské činnosti“ ve smyslu tohoto článku.

____________

1 Úř. věst. C 243, 11.8.2012.