Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2013 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr κατά Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Υπόθεση C-219/12) 1

(Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2 – Έννοια των “οικονομικών δραστηριοτήτων” – Έκπτωση του φόρου εισροών – Εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου επί ή πλησίον οικίας η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία – Παράδοση στο δίκτυο – Έσοδα – Παραγωγή μικρότερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτήν που καταναλώνεται)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

κατά

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

παρισταμένου του: Thomas Fuchs

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης – Ερμηνεία του άρθρου 4 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) – Έννοια του όρου «οικονομική δραστηριότητα» – Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε ιδιωτική κατοικία, χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας – Πώληση της παραγόμενης ενέργειας σε εταιρία που παρέχει με τη σειρά της στην κατοικία αυτή την απαραίτητη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της – Παραγωγή ενέργειας που είναι μόνιμα χαμηλότερη από την κατανάλωση

Διατακτικό

Το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών − Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 95/7/ΕΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, έχει την έννοια ότι η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο είναι εγκατεστημένο επάνω ή πλησίον οικίας που χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία και λειτουργεί έτσι ώστε, αφενός, η ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάντοτε μικρότερη από τη συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει στην κατοικία του για τις ατομικές ανάγκες του ο εκμεταλλευόμενος το εν λόγω σύστημα και, αφετέρου, η παραγόμενη ενέργεια παραδίδεται στο δίκτυο με αντάλλαγμα την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα εμπίπτει στην έννοια των «οικονομικών δραστηριοτήτων», όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

____________

1 ΕΕ C 243 της 11.8.2012.