Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 iunie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Cauza C-219/12)1

(A șasea directivă TVA – Articolul 4 alineatele (1) și (2) – Noțiunea „activități economice” – Deducerea taxei achitate în amonte – Exploatarea unei instalații fotovoltaice aflate pe acoperișul unei clădiri cu destinația de locuință – Livrare în rețea – Remunerație – Producție de energie electrică inferioară consumului)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Pârâtă: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Cu participarea: Thomas Fuchs

Obiectul

Cerere de decizie preliminară – Verwaltungsgerichtshof – Interpretarea articolului 4 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1) – Noțiunea „activitate economică” – Instalație fotovoltaică de producție a energiei electrice lângă o locuință privață fără unitate de stocare – Vânzarea energiei produse unei societăți care refurnizează acestei locuințe energia de care are nevoie – Producție de energie care este inferioară, pe termen lung, față de consum.

Dispozitivul

Articolul 4 alineatele (1) și (2) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10 aprilie 1995, trebuie interpretat în sensul că exploatarea unei instalații fotovoltaice aflate pe sau lângă o clădire cu destinația de locuință, concepută astfel încât cantitatea de energie electrică produsă, pe de o parte, este întotdeauna inferioară cantității totale de energie electrică consumate cu titlu privat de operator și, pe de altă parte, este livrată în rețea în schimbul unor venituri cu caracter de continuitate, se încadrează în noțiunea „activități economice” în sensul acestui articol.

____________

1     JO C 243, 11.8.2012.