Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Věc C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

v.

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof)

„Šestá směrnice o DPH – Článek 4 odst. 1 a 2 – Pojem ‚hospodářské činnosti‘ – Odpočet daně odvedené na vstupu – Provoz fotovoltaického zařízení umístěného na střeše obytného domu – Dodávání elektřiny do sítě – Odměna – Nižší výroba elektřiny než její spotřeba“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. června 2013

Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Osoby povinné k dani – Hospodářské činnosti – Pojem – Provoz fotovoltaického zařízení umístěného na střeše obytného domu umožňující dodávat elektřinu do sítě a získávat za to pravidelný příjem – Zahrnutí

(Směrnice Rady 77/388, čl. 4 odst. 1 a 2)

Článek 4 odst. 1 a 2 šesté směrnice 77/388 harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu musí být vykládán v tom smyslu, že provoz fotovoltaického zařízení, které se nachází na obytném domě nebo v jeho bezprostřední blízkosti a které je koncipováno tak, že množství vyrobené elektřiny je trvale nižší než celkové množství elektřiny, které provozovatel zařízení spotřebuje pro osobní účely, a dále je dodáváno do sítě, za což výše uvedený získává pravidelné příjmy, spadá pod pojem „hospodářské činnosti“ ve smyslu tohoto článku.

(viz bod 37 a výrok)