Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Υπόθεση C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

κατά

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz


(αίτηση του Verwaltungsgerichtshof για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2 – Έννοια των “οικονομικών δραστηριοτήτων” – Έκπτωση του φόρου εισροών – Εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου επί ή πλησίον οικίας η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία – Παράδοση στο δίκτυο – Έσοδα – Παραγωγή μικρότερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτήν που καταναλώνεται»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιουνίου 2013

Εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Υποκείμενοι στον φόρο – Οικονομικές δραστηριότητες – Έννοια – Εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στη στέγη οικίας που χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο με αντάλλαγμα έσοδα διαρκούς χαρακτήρα – Εμπίπτει

(Οδηγία 77/388 του Συμβουλίου, άρθρο 4 §§ 1 και 2)

Το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της έκτης οδηγίας 77/388, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών, έχει την έννοια ότι η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο είναι εγκατεστημένο επί ή πλησίον οικίας η οποία χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία και λειτουργεί έτσι ώστε, αφενός, η ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάντοτε μικρότερη από τη συνολική ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει στην κατοικία του για τις ατομικές ανάγκες του ο εκμεταλλευόμενος το εν λόγω σύστημα και, αφετέρου, η παραγόμενη ενέργεια παραδίδεται στο δίκτυο με αντάλλαγμα την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα εμπίπτει στην έννοια των «οικονομικών δραστηριοτήτων», όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(βλ. σκέψη 37 και διατακτ.)