Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Lieta C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

pret

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Sestā PVN direktīva – 4. panta 1. un 2. punkts – Jēdziens “saimnieciskā darbība” – Priekšnodokļa atskaitīšana – Uz dzīvojamās ēkas jumta izvietotas fotoelementu iekārtas izmantošana – Piegāde tīklam – Atalgojums – Tāda elektroenerģijas apjoma ražošana, kas ir mazāks par patērēto

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 20. jūnija spriedums

Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Nodokļa maksātāji – Saimnieciskā darbība – Jēdziens – Uz dzīvojamās ēkas jumta izvietotas fotoelementu iekārtas, kas ļauj piegādāt elektroenerģiju tīklam, saņemot par to ilglaicīgus ienākumus, izmantošana – Iekļaušana

(Padomes Direktīvas 77/388 4. panta 1. un 2. punkts)

Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem 4. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdzienam “saimnieciskā darbība” minētā panta izpratnē atbilst tādas fotoelementu iekārtas izmantošana, kas novietota uz dzīvojamās ēkas vai blakus tai, kura ir projektēta tā, lai, no vienas puses, ar iekārtu ražotās elektroenerģijas daudzums nepārsniegtu dzīvojamā ēkā privātām vajadzībām patērētās enerģijas kopējo daudzumu un, no otras puses, elektroenerģija tiek piegādāta tīklam, saņemot par to ilglaicīgus ienākumus.

(sal. ar 37. punktu un rezolutīvo daļu)