Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Sprawa C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

przeciwko

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof)

Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Pojęcie „działalności gospodarczej” – Odliczenie podatku naliczonego – Eksploatacja modułu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu domu mieszkalnego – Dostawa do sieci – Wynagrodzenie – Produkcja energii elektrycznej niższa od jej zużycia

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 czerwca 2013 r.

Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podatnicy – Działalność gospodarcza – Pojęcie – Eksploatacja modułu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu domu mieszkalnego pozwalająca na dostarczanie energii elektrycznej do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym – Włączenie

(dyrektywa Rady 77/388, art. 4 ust. 1 i 2)

Artykuł 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, należy interpretować w ten sposób, że eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym lub obok niego modułu fotowoltaicznego, skonstruowanego w ten sposób, że po pierwsze ilość wytworzonej energii elektrycznej jest zawsze niższa od ilości energii elektrycznej ogółem zużytej przez użytkownika modułu do celów prywatnych, a po drugie energia ta jest dostarczana do sieci za wynagrodzeniem o charakterze stałym, stanowi „działalność gospodarczą” w rozumieniu tych przepisów.

(por. pkt 37; sentencja)