Language of document :

Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2021. – Luksemburg i Amazon/Komisija

(predmeti T-816/17 i T-318/18)1

„Državne potpore – Potpora koju je proveo Luksemburg za društvo Amazon – Odluka kojom se potpora proglašava nespojivom s unutarnjim tržištem i nezakonitom te se nalaže njezin povrat – Obvezujuće porezno mišljenje (tax ruling) – Transferna cijena – Selektivna porezna prednost – Metoda određivanja transfernih cijena – Funkcionalna analiza”

Jezici postupka: engleski i francuski

Stranke

Tužitelj u predmetu T-816/17: Veliko Vojvodstvo Luksemburg (zastupnici: T. Uri, agent, uz asistenciju D. Waelbroecka, A. Steichena i J. Brackera, odvjetnici)

Tužitelji u predmetu T-318/18: Amazon EU Sàrl (Luxembourg, Luksemburg), Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: D. Paemen, M. Petite i A. Tombiński, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici u predmetu T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal i F. Tomat, agenti, uz asistenciju M. Chammas, odvjetnica, i, u predmetu T-318/18: P.-J. Loewenthal i F. Tomat, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju u predmetu T-816/17: Irska (zastupnici: J. Quaney i A. Joyce, agenti, uz asistenciju P. Gallaghera, SC, B. Dohertyja, barrister, i S. Kingston, SC)

Predmet

Zahtjevi na temelju članka 263. UFEU-a radi poništenja Odluke Komisije (EU) 2018/859 od 4. listopada 2017. o državnoj potpori SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) koju je proveo Luksemburg za društvo Amazon (SL 2018., L 153, str. 1.).

Izreka

Predmeti T-816/17 i T-318/18 spajaju se u svrhu donošenja ove presude.

Poništava se Odluka Komisije (EU) 2018/859 od 4. listopada 2017. o državnoj potpori SA.38944 (2014/C, ex 2014/NN) koju je proveo Luksemburg za društvo Amazon.

Komisija će snositi vlastite troškove kao i one Velikog Vojvodstva Luksemburga te društava Amazon.com, Inc. i Amazon EU Sàrl.

Irska će snositi vlastite troškove.

____________

1 SL C 72, 26. 2. 2018.