Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2021 – Luksemburg in Amazon/Komisija

(Združeni zadevi T-816/17 in T-318/18)1

(Državne pomoči – Pomoč, ki jo je Luksemburg odobril skupini Amazon – Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom in nezakonita ter je bilo odrejeno njeno vračilo – Vnaprejšnje davčno stališče (tax ruling) – Transferne cene – Selektivna davčna ugodnost – Način določitve transfernih cen – Funkcionalna analiza)

Jezika postopka: angleščina in francoščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-816/17: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: T. Uri, agent, skupaj z D. Waelbroeckom, A. Steichenom in J. Bracker, odvetniki)

Tožeči stranki v zadevi T-318/18: Amazon EU Sàrl (Luxembourg, Luksemburg), Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Združene države) (zastopniki: D. Paemen, M. Petite in A. Tombiński, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki v zadevi T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal in F. Tomat, agenti, skupaj z M. Chammas, odvetnico, in v zadevi T-318/18: P.-J. Loewenthal in F. Tomat, agenta)

Intervenientka v podporo tožeče stranke v zadevi T-816/17: Irska (zastopniki: J. Quaney in A. Joyce, agenta, skupaj s P. Gallagherjem, SC, B. Dohertyjem, barrister, in S. Kingstonom, SC)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2018/859 z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), ki jo je Luksemburg odobril skupini Amazon (UL 2018, L 153, str. 1).

Izrek

Zadevi T-816/17 in T-318/18 se združita za izrek te sodbe.

Sklep Komisije (EU) 2018/859 z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), ki jo je Luksemburg odobril skupini Amazon se razglasi za ničen.

Evropska komisija nosi svoje stroške, stroške Velikega vojvodstva Luksemburg, ter stroške družb Amazon.com, Inc. in Amazon EU Sàrl.

Irska nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 72, 26.2.2018.