Language of document :

Recurs introdus la 17 mai 2021 de Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 5 martie 2021 în cauza T-885/19, Aquind și alții/Comisia

(Cauza C-310/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (reprezentanți: S. Goldberg, E. White, C. Davis, solicitors)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză

Concluziile recurentelor

Recurentele solicită Curții:

anularea ordonanței atacate;

declararea cererii în primă instanță ca întemeiată și anularea Regulamentului delegat (UE) 2020/389 al Comisiei1 , în măsura în care se aplică recurentelor, și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente atât procedurii de recurs, cât și procedurii în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurentele susțin că Regulamentul delegat (UE) 2020/389 al Comisiei ar fi trebuit să fie considerat un act definitiv la data la care a fost adoptat, iar nu la data intrării sale în vigoare, care era condiționată de lipsa unor obiecții din partea Parlamentului sau a Consiliului. Cu acest titlu, regulamentul menționat era supus căilor de atac chiar înainte de data publicării sale. Recurentele consideră, prin urmare, că Tribunalul a aplicat în mod greșit jurisprudența Curții referitoare la actele care nu sunt supuse căilor de atac.

____________

1 Regulamentul delegat (UE) 2020/389 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (JO 2020, L 74, p. 1).