Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2021. uputio Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) — SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA/Latvijas Zinātnes padome

(predmet C-318/21)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Administratīvā apgabaltiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Tuženik: Latvijas Zinātnes padome

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. točku 83. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije1 tumačiti na način da se subjekt (na primjer, sveučilišta ili istraživački centri, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), u čijem se predmetu poslovanja nalazi i neovisno provođenje temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja ili eksperimentalnog razvoja ili upoznavanje s rezultatima tih djelatnosti široke javnosti putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja, ali koji se velikim dijelom financira prihodima od ekonomskih djelatnosti, može smatrati organizacijom za istraživanje i širenje znanja?

Je li opravdano primijeniti zahtjev koji se odnosi na omjer financiranja (prihodi i troškovi) ekonomskih i neekonomskih djelatnosti kako bi se utvrdilo ispunjava li subjekt zahtjev iz članka 2. točke 83. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji se odnosi na to da je glavni cilj djelatnosti subjekta neovisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnosti putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo prethodno pitanje, koji mora biti postotak financiranja ekonomskih i neekonomskih djelatnosti kako bi se utvrdilo je li glavni cilj djelatnosti subjekta neovisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnosti putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja?

Treba li pravilo sadržano u članku 2. točki 83. Uredbe Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim poduzetnici koji mogu imati presudan utjecaj na predlagatelja projekta, na primjer kao njegovi vlasnici udjela ili članovi, mogu ne imati povlašteni pristup rezultatima koje taj predlagatelj proizvede, tako da članovi ili vlasnici udjela navedenog predlagatelja mogu biti fizičke ili pravne osobe s ciljem ostvarivanja dobiti (uključujući pružanje obrazovnih usluga koje se plaćaju) ili osobe osnovane kao neprofitne osobe (na primjer, udruga ili zaklada)?

____________

1 SL 2014, L 187, str. 1.