Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 21 mai 2021 – SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA”/Latvijas Zinātnes padome

(Cauza C-318/21)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā apgabaltiesa

Părțile din procedura principală

Apelantă: SIA „STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA”

Intimată: Latvijas Zinātnes padome

Întrebările preliminare

Articolul 2 punctul 83 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat1 trebuie interpretat în sensul că o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare) ale cărei obiective includ efectuarea în mod independent de cercetare fundamentală, de cercetare industrială sau de dezvoltare experimentală sau diseminarea la scară largă a rezultatelor unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe, dar a cărei finanțare proprie constă în cea mai mare parte din venituri provenite din activități economice, poate fi considerată o organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor?

Este justificată aplicarea condiției privind proporția finanțării (venituri și cheltuieli) care provine din activități economice și din activități fără caracter economic pentru a stabili dacă entitatea îndeplinește condiția prevăzută la articolul 2 punctul 83 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, care se referă la faptul că obiectivul principal al activităților entității trebuie să fie de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare preliminară, care trebuie să fie ponderea finanțării din activitățile economice și din cele fără caracter economic pentru a stabili dacă obiectivul principal al entității este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina pe scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe?

4)    Norma prevăzută la articolul 2 punctul 83 din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, conform căreia întreprinderile care pot exercita o influență decisivă asupra entității care propune proiectul, de exemplu, în calitate de acționari sau asociați ai acesteia, nu pot beneficia de acces preferențial la rezultatele generate de entitatea respectivă, astfel încât asociații sau acționarii săi pot fi fie persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ (inclusiv furnizarea de servicii educaționale cu titlu oneros), fie persoane constituite fără scop lucrativ (de exemplu, o asociație sau o fundație)?

____________

1 JO 2014, L 187, p. 1.