Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. svibnja 2021. uputio Tribunale di Milano (Italija) – PP/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(predmet C-315/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Milano

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PP

Tuženik: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prethodna pitanja

1.    Treba li članke 4. i 5. Uredbe (EU) 604/20131 tumačiti na način da njihova povreda sama po sebi dovodi do nezakonitosti mjere koja se pobija u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) 604/2013 neovisno o konkretnim posljedicama koje navedena povreda ima u odnosu na sadržaj mjere i određivanje odgovorne države članice?

2.    Treba li članak 27. Uredbe (EU) 604/2013 u vezi s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) odnosno s člankom 18. stavkom 2. točkama (b), (c) i (d) i člankom 20. stavkom 5. Uredbe Dublin III tumačiti na način da treba odrediti međusobno različite predmete pobijanja, različite prigovore koji se ističu u okviru pravnog lijeka i različite aspekte povreda obveza informiranja i osobnog intervjua u skladu s člancima 4. i 5. Uredbe (EU) 604/2013?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje: treba li članke 4. i 5. Uredbe (EU) 604/2013 tumačiti na način da jamstva informiranja koja se predviđaju tim člancima vrijede samo u slučaju koji se predviđa člankom 18. stavkom 1. točkom (a), ali ne i u postupku ponovnog prihvata, odnosno treba li navedene članke tumačiti na način da u postupku ponovnog prihvata vrijede barem obveze informiranja u pogledu prestanka obveza iz članka 19. ili u pogledu sustavnih nedostataka u postupku azila i uvjetima za prihvat tražitelja koji izazivaju opasnost od nečovječnog i ponižavajućeg postupanja u smislu članka 4. Povelje Europske unije o temeljnim pravima iz članka 3. stavka 2.?

3.    Treba li članak 3. stavak 2. tumačiti na način da „sustavni nedostaci u postupku azila” obuhvaćaju i moguće posljedice već konačnih odluka o odbijanju zahtjeva za međunarodnu zaštitu koje donosi sud države članice koja provodi ponovni prihvat, u slučaju u kojem sud pred kojim je pokrenut postupak na temelju članka 27. Uredbe (EU) 604/2013 smatra da za tužitelja postoji konkretna opasnost od izloženosti nečovječnom i ponižavajućem postupanju ako ga država članica vrati u zemlju podrijetla, također s obzirom na to da se smatra da postoji opći oružani sukob u smislu članka 15. točke (c) Direktive 2011/952 od 13. prosinca 2011.?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)

2     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 1., str. 248. i ispravak, SL 2020., L 76, str. 37.)