Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 9 decembrie 2020 – Procedură penală privind pe M. M.

(Cauza C-671/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Partea din procedura principală

M. M.

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii – în special articolul 2 TUE și valoarea statului de drept consacrată de acesta, articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf TUE și principiile supremației, cooperării loiale și securității juridice – trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării unei reglementări a unui stat membru precum articolul 41b § 1 și 3 din ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Legea din 27 iulie 2001 privind organizarea instanțelor de drept comun) potrivit căreia președintele instanței are posibilitatea – în mod individual și în lipsa unui control jurisdicțional – să decidă schimbarea compunerii instanței ca urmare a emiterii unei autorizații de către un organ precum Izba Dyscyplinarna (Camera Disciplinară) referitoare la angajarea răspunderii penale a unui judecător desemnat inițial (judecătorul I.T. din cadrul Sąd Okręgowy [Tribunalul Regional]), care prevede suspendarea obligatorie din funcțiile sale, ceea ce implică în special interdicția ca acel judecător să statueze în completurile de judecată în cauzele în care a fost inițial desemnat, inclusiv în cauzele în care a fost desemnat înainte de emiterea acelei autorizații?

Dreptul Uniunii, în special dispozițiile menționate la prima întrebare, trebuie interpretat în sensul că se opune:

a)    unei reglementări a unui stat membru, precum articolul 42a § 1 și 2 și articolul 107 § 1 punctul 3 din Legea privind organizarea instanțelor de drept comun, care interzice ca o instanță națională – cu ocazia verificării îndeplinirii constituirii în prealabil prin lege – să examineze forța obligatorie și circumstanțele juridice ale autorizației emise de Camera Disciplinară, menționată la prima întrebare, care se află la originea directă a modificării compunerii instanței, prevăzând totodată că încercarea unei asemenea examinări constituie temeiul răspunderii disciplinare a judecătorului?

b)    jurisprudenței unei autorități naționale precum Trybunał Konstytucyjny (Curtea Constituțională), potrivit căreia actele unor organe naționale precum Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Președintele Republicii Polone) și Krajowa Rada Sądownictwa (Consiliul Național al Magistraturii) referitoare la numirea unor persoane în cadrul unui organ precum Camera Disciplinară nu intră sub incidența controlului jurisdicțional, nici din perspectiva dreptului Uniunii, independent de gravitatea și de calificarea încălcării, iar actul de numire a persoanei pe un post de judecător are caracter definitiv și irevocabil?

Dreptul Uniunii, în special dispozițiile menționate la prima întrebare, trebuie interpretat în sensul că se opune conferirii unei forțe obligatorii autorizației menționate la prima întrebare, în special în ceea ce privește suspendarea judecătorului din funcțiile sale, dacă a fost emisă de un organ precum Camera Disciplinară, astfel încât:

a)    toate organele statului (inclusiv instanța de trimitere, precum și organele competente în materie de desemnare și de modificare a compunerii instanței naționale, în special președintele instanței) au obligația să nu ia în considerare această autorizație și să permită judecătorului instanței naționale vizat de autorizație să facă parte din completul de judecată al acestei instanțe;

b)    instanța în compunerea căreia nu se află un judecător vizat de autorizația respectivă nu este o instanță constituită în prealabil prin lege sau o instanță independentă și imparțială și, prin urmare, nu poate, în calitate de „instanță judecătorească”, să se pronunțe cu privire la aspecte referitoare la aplicarea sau interpretarea dreptului Uniunii?

Pentru răspunsul dat la întrebările precedente prezintă importanță dacă Camera Disciplinară și Trybunał Konstytucyjny (Curtea Constituțională) nu garantează o protecție jurisdicțională efectivă din cauza lipsei independenței și a încălcărilor constatate ale normelor privind numirea membrilor lor?

____________