Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 septembrie 2012 – Bermejo Garde/CESE

(Cauza F-51/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Act care lezează – Interesul de a exercita acțiunea – Cerințe lingvistice – Autoritatea competentă să decidă publicarea unui anunț pentru ocuparea unui post vacant – Biroul CESE)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârât: Comitetul Economic și Social European(CESE) (reprezentanți: M. Lernhart, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a anunțului pentru ocuparea unui post vacant CESE nr. 43/09 privind ocuparea postului de director al Direcției Afaceri Generale, precum și a tuturor deciziilor adoptate pe baza acestui anunț pentru ocuparea unui post vacant. Pe de altă parte, obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei sume cu titlu de daune interese.

Dispozitivul

Anulează anunțul nr. 43/09 pentru ocuparea postului vacant de director al Direcției Afaceri Generale din cadrul Comitetului Economic și Social European.

Respinge restul capetelor de cerere.

Obligă Comitetul Economic și Social European la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Bermejo Garde.

____________

1     JO C 246, 11.9.2010, p. 42.