Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 25 d.

Byla F‑51/10

Moises Bermejo Garde

prieš

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK)

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Įdarbinimas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Asmens nenaudai priimtas aktas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Kalbos reikalavimai – Už pranešimo apie laisvą darbo vietą parengimą atsakinga institucija – EESRK biuras“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. Bermejo Garde prašo panaikinti EESRK paskelbtą pranešimą apie laisvą darbo vietą.

Sprendimas: Panaikinti pranešimą apie laisvą darbo vietą. Atmesti likusią ieškinio dalį. EESRK padengia savo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Sąlygos, pašalinančios pareigūnų, kurie gali būti perkelti į kitą darbo vietą arba kurių pareigos gali būti paaukštintos, galimybę dalyvauti – Priimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29, 90 ir 91 straipsniai)

2.      Ieškinys dėl panaikinimo – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Ieškinys, kuriuo siekiama užkirsti kelią Sąjungos institucijos akto neteisėtumo, pasikartojimui ateityje – Priimtinumas

(SESV 263 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Naujo pranešimo apie laisvą darbo vietą, kuris iš esmės skiriasi nuo pirmojo pranešimo apie laisvą darbo vietą, paskelbimas – Kompetentinga institucija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnis)

1.      Kai pareigūnas gali būti perkeltas ar paaukštintas į laisvą darbo vietą, apie kurią paskelbtas pranešimas, šis pranešimas yra šio pareigūno nenaudai priimtas aktas, jei dėl jame nustatytų reikalavimų jo kandidatūra turėtų būti atmesta.

(žr. 36 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1975 m. birželio 19 d. Sprendimo Küster prieš Parlamentą, 79/74, 6 punktas; 1978 m. gegužės 11 d. Sprendimo De Roubaix prieš Komisiją, 25/77, 8 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 18 d. Nutarties Corvoisier ir kt. prieš ECB, F‑13/05, 42 punktas; 2009 m. liepos 9 d. Sprendimo Torijano Montero prieš Tarybą, F‑91/07, 27 punktas.

2.      Ieškovas gali išsaugoti suinteresuotumą prašyti Sąjungos institucijos priimto akto panaikinimo, siekdamas išvengti, kad tariamas šio akto neteisėtumas pasikartotų ateityje.

(žr. 50 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2007 m. birželio 7 d. Sprendimo Wunenburger prieš Komisiją, C‑362/05 P, 50 ir paskesni punktai.

3.      Remiantis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnio 1 dalies antra įtrauka, kalbant apie AD 16, AD 15 ir AD 14 lygių pareigūnus, EESRK biuras įgyvendina įgaliojimus, kuriuos Paskyrimų tarnybai suteikia Pareigūnų tarnybos nuostatai, kiek tai susiję su Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio taikymu.

Todėl dėl naujo Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta tvarka paskelbto pranešimo apie laisvą darbo vietą, kad būtų teikiamos kandidatūros į AD 14 lygio EESRK Bendrųjų reikalų direktorato direktoriaus pareigas, kuriame reikalaujama kvalifikacija iš esmės skiriasi nuo pirmojo pranešimo apie laisvą darbo vietą, iš pradžių turi būti priimtas biuro sprendimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį.

Šiomis aplinkybėmis pasirašęs tokį naują pranešimą apie laisvą darbo vietą, šiuo tikslu prieš tai nepriėmus naujo biuro sprendimo, EESRK pirmininkas viršijo savo kompetenciją, todėl šį naują pranešimą apie laisvą darbo vietą reikia panaikinti.

(žr. 60, 61, 65 ir 68–71 punktus)