Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

16. října 2013

Věc F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu – Článek 69 odst. 1 jednacího řádu – Dohoda stran z podnětu Tribunálu – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se S. T. De Roos-Le Large domáhá zrušení rozhodnutí Evropské komise, kterým ji tento orgán žádá o vrácení částky 119 507,90 eur do patnácti dnů od doručení uvedeného rozhodnutí, jinak přistoupí k nucenému výkonu rozhodnutí.

Rozhodnutí:      Věc F‑50/10, De Roos-Le Large v. Komise, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu pro veřejnou službu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení podle dohody, kterou mezi sebou uzavřeli.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)