Language of document :

Προσφυγή της 16ης Ιουνίου 2010 - AD κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-46/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: AD (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: E. Boigelot, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί μη χορηγήσεως στον προσφεύγοντα του επιδόματος στέγης.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του PMO (Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων), της 13ης Νοεμβρίου 2009, περί μη χορηγήσεως στον προσφεύγοντα του επιδόματος στέγης που προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 2, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ·

σε κάθε περίπτωση, να ακυρώσει την απόφαση του PMO, της 9ης Σεπτεμβρίου 2009, περί μη χορηγήσεως στον προσφεύγοντα του επιδόματος στέγης που προβλέπει το άρθρο 1, παράγραφος 2, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, καθόσον η "απόφαση" αυτή μπορεί να θεωρηθεί βλαπτική για τα συμφέροντά του.

επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο Δ.Δ. κρίνει ότι το άρθρο 1, παράγραφος 2, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ παρέχει στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή (στο εξής: ΑΣΣΑ) το δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση στον προσφεύγοντα επιδόματος στέγης, μολονότι είναι αδύνατο γι' αυτόν και τον σύντροφό του να τελέσουν γάμο λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους, ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από την εθνική νομοθεσία του συντρόφου του, να αναγνωρίσει την ακυρότητα του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, περίπτωση iv, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, διότι παραπέμπει στη νομοθεσία κράτους μέλους προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα τελέσεως γάμου, και ως εκ τούτου, να αναγνωρίσει την μη εφαρμογή της εν λόγω προϋποθέσεως εν προκειμένω·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________