Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 1. jūlijā - Bermejo Garde/EESLK

(lieta F-51/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Moises Bermejo Garde (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt ESLK paziņojumu par vakanci Nr. 43/09, kas paredzēts, lai aizpildītu Vispārējo lietu direkcijas direktora amatu, kā arī visus lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz minēto paziņojumu par vakanci. Otrkārt, prasība piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam noteiktu summu kā zaudējumu atlīdzību.

Prasītāja prasījumi:

atcelt ESLK paziņojumu par vakanci Nr. 43/09, kas paredzēts, lai aizpildītu Vispārējo lietu direkcijas direktora amatu;

atcelt visus lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz ESLK paziņojumu par vakanci Nr. 43/09;

piespriest atbildētājai samaksāt EUR 1000 kā zaudējumu atlīdzību;

piespriest Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________