Language of document :

Tožba, vložena 22. junija 2010 - Z proti Sodišču

(Zadeva F-48/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeči stranki izrečena disciplinska sankcija pisnega opomina, in naložitev toženi stranki plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 10. julija 2009 o naložitvi disciplinske sankcije tožeči stranki v obliki pisnega opomina naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 27. januarja 2010, ki jo je tožeča stranka prejela 15. marca 2010, naj se razglasi za nično, če je to potrebno;

toženi stranki naj se naloži plačilo 50.000 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode;

Sodišču Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________