Language of document :

Žaloba podaná dne 1. července 2010 - De Roos-Le Large v. Komise

(Věc F-50/10)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nizozemsko) (zástupci: E. Lutjens a M. H. van Loon, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni uloženo, aby vrátila přeplatek pozůstalostního důchodu, který obdržela její zesnulá matka.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit, na základě článku 264 SFEU, rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2010;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________