Language of document :

2010. július 1-jén benyújtott kereset - De Roos-Le Large kontra Bizottság

(F-50/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Hollandia) (képviselők: E. Lutjens és M. H. van Loon ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes elhunyt édesanyja által felvett özvegyi nyugdíj-többlet felperes általi visszafizetését elrendelő Bizottsági határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az EUMSz 264. cikke alapján semmisítse meg a Bizottság 2010. május 12-i határozatát.

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________