Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 1. jūlijā - De Roos-Le Large/Komisija

(lieta F-50/10)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nīderlande) (pārstāvji - E. Lutjens un M. H. van Loon, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai noteikts atmaksāt apgādnieka zaudējuma pensiju, kas pārmaksāta prasītājas mirušai mātei

Prasītājas prasījumi:

pamatojoties uz LESD 264. pantu, atcelt Komisijas 2010. gada 12. maija lēmumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________