Language of document :

Talan väckt den 24 juni 2010 - De Nicola mot EIB

(Mål F-49/10)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet som meddelats sökanden den 11 maj 2010, i den del försöket att göra upp tvisten i godo i princip har avvisats genom att begäran om ersättning för en sjukvårdskostnad för laserbehandling underförstått avslagits, och yrkande att svaranden ska förpliktas utge ersättning till sökanden med ett belopp på 3 000 euro, jämte ränta och uppräkning av det tillerkända beloppet på grund av förändrat penningvärde.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som skickats per e-post av den 11 maj 2010,

förplikta EIB att utge ersättning till sökanden med ett belopp på 3 000 euro, vilket motsvarar kostnaden för laserbehandling som genomförts år 2007, jämte skadestånd för minskat penningvärde och ränta på det tillerkända beloppet, och

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________