Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. jūnijā - Hecq/Komisija

(lieta F-47/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem ir atteikts atzīt prasītājam daļēju pastāvīgo invaliditāti Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē un noteikts viņa pienākums atlīdzināt daļu no medicīniskajiem izdevumiem un honorāriem, kas radušies medicīniskās komisijas darba gaitā

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 5. marta lēmumu (paziņots ar 2010. gada 8. marta elektroniskā pasta ziņu), ar ko noraidīta prasītāja 2009. gada 9. decembra sūdzība par diviem 2009. gada 7. septembra administratīvajiem lēmumiem, ar kuriem attiecīgi bija galīgi atteikts atzīt prasītājam jebkādu invaliditāti saistībā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu un turklāt noteikts prasītāja pienākums atlīdzināt pusi no ārsta, kas bija medicīniskās komisijas priekšsēdētājs, izdevumiem un honorāriem EUR 500 apmērā (vēlāk samazināts līdz EUR 300) un arī segt visus (vēlāk, izskatot jautājumu otro reizi, 60 % apmērā) ārsta, kas pārstāvēja prasītāju minētās medicīniskās komisijas darba ietvaros, izdevumus un honorārus;

atcelt arī minētos 2009. gada 7. septembra lēmumus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________